/

Τι αλλάζει με Φιλανδία, Σουηδία στο ΝΑΤΟ – Οφέλη για Ελλάδα

Η είσοδος της Φιλανδίας και η προσδοκώμενη είσοδος της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί εξέλιξη που σηματοδοτεί μεγάλες αλλαγές, τόσο στο επίπεδο της Συμμαχίας όσο και μεταξύ των κρατών της Σκανδιναβικής. Μεγάλες επιπτώσεις θα υπάρξουν και για την Ρωσία, γι αυτό ενδεχομένως η είσοδος της Σουηδίας να βρίσκει τόσες αντιστάσεις από χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, που θέλουν να διατηρήσουν καλές σχέσεις με τη Μόσχα, όπως είναι για παράδειγμα η Τουρκία.

Η είσοδος της Φιλανδίας και η προσδοκώμενη είσοδος της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί εξέλιξη που σηματοδοτεί μεγάλες αλλαγές, τόσο στο επίπεδο της Συμμαχίας όσο και μεταξύ των κρατών της Σκανδιναβικής. Μεγάλες επιπτώσεις θα υπάρξουν και για την Ρωσία, γι αυτό ενδεχομένως η είσοδος της Σουηδίας να βρίσκει τόσες αντιστάσεις από χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, που θέλουν να διατηρήσουν καλές σχέσεις με τη Μόσχα, όπως είναι για παράδειγμα η Τουρκία.

Τα οφέλη για τα Σκανδιναβικά κράτη

Αρχικά η είσοδος της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ φέρνει και τις πρώτες απτές αλλαγές μεταξύ Νορβηγίας (είναι μέλος της Συμμαχίας από το 1949) και Φιλανδίας. Έχουν ήδη ξεκινήσει έργα αποκατάστασης και συντήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου – ουσιαστικά της μοναδικής γραμμής που συνδέει τις δυο χώρες. Ένα τμήμα αυτής της σιδηροδρομικής σύνδεσης περνά μέσα από το έδαφος της Σουηδίας. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις ώστε το δίκτυο να ανασχεδιαστεί και να μην διακόπτεται, αλλά να συνεχίζει βορειότερα στη Νορβηγία και από εκεί να εισέρχεται στο έδαφος της Φιλανδίας.

Χαρακτηριστικός είναι ο χάρτης που παραθέτει το Reuters.

Για την εξυπηρέτηση των στρατιωτικών σκοπών του ΝΑΤΟ, η είσοδος και της Σουηδίας στη Συμμαχία είναι καθοριστικής σημασίας. Πρακτικά δεν θα μπορούν να περνούν δυνάμεις του ΝΑΤΟ μέσω του σιδηροδρόμου από τη Νορβηγία να φτάνουν στην Φιλανδία.

Αντίθετα, η επικαιροποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου θα επιτρέψει την κάθετη αύξηση του επιπέδου συνδεσιμότητας των Σκανδιναβικών χωρών για λόγους εμπορικούς και μετακίνησης του ανθρώπων, απρόσκοπτα, χωρίς την απαραίτητη είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς ως Ελλάδα. Διότι σήμερα, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Αλεξανδρούπολης – λιμάνι και σιδηροδρομικό δίκτυο – χάρη στη δυναμική προώθηση του θέματος από τη χαρισματική διοίκηση του ΟΛΑ και τη γρήγορη αντίληψη των Αμερικανών, τα φορτία από την Αλεξανδρούπολη μέσα σε 2-3 ημέρες βρίσκονται στα Βαλτικά κράτη και από εκεί με ένα ferry boat μπαίνουν στην αγορά της Φιλανδίας και μέσω του σιδηροδρόμου πάλι θα μπορούν να διανεμηθούν σε όλη την Σκανδιναβική.

Τα οφέλη για το ΝΑΤΟ

Η δυνητική είσοδος της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα φέρει την ολοκλήρωση ολόκληρης της Σκανδιναβικής στη Συμμαχία. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως το ΝΑΤΟ ολοκληρώνει μια δομή που βρίσκεται μια ανάσα από κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, εντός της Ρωσικής ενδοχώρας και στον θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Μαζί με την Δανία, που είναι μέλος της Συμμαχίας από το 1949, και την πιθανή είσοδο της Σουηδίας, το ΝΑΤΟ θα έχει πλήρη έλεγχο στην είσοδο και έξοδο των πλοίων στην Βαλτική. Αλλά θα μπορεί παράλληλα να έχει και καλύτερο έλεγχο ως προς τις αεροναυτικές δυνάμεις της Ρωσίας στο Μούρμανσκ.

Ενδεικτικός είναι επίσης ο χάρτης που παραθέτει το πρακτορείο Reuters.

Συμπερασματικά, η πιθανή είσοδος της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ ολοκληρώνει σχεδιασμούς που ευνοούν τα μέγιστα τους Δυτικούς και ανεξάρτητα από τη σημερινή συγκυρία της αντιπαλότητας με την αναθεωρητική Ρωσία, οι επικαιροποίηση των υποδομών ανοίγει νέες ευκαιρίες και για την Ελλάδα στον εμπορικό τομέα, όπου δεν θα πρέπει να μείνουν ανεκμετάλλευτες.