//

Ολόκληρη η έκθεση των Αμερικανών για την τρομοκρατία

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε την ετήσια έκθεση για την τρομοκρατία – 2022 Country Reports on Terrorism (CRT).

Κάθε χρόνο, η έκθεση αυτή παρέχει πληροφορίες για σημαντικά ζητήματα στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και βοηθά, πρωτίστως τις Ηνωμένες Πολιτείες, να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με πολιτικές, προγράμματα και κατανομή πόρων, καθώς η προσπάθεια είναι να οικοδομηθεί αντιτρομοκρατική ικανότητα και ανθεκτικότητα σε όλο τον κόσμο.

Παρατίθεται ολόκληρη η έκθεση: