///

Οι ΗΠΑ επέκτειναν την υφαλοκρηπίδα τους!

Στις 19 Δεκεμβρίου 2023 το State Department δημοσίευσε τις γεωγραφικές συντεταγμένες που ορίζουν τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας των ΗΠΑ σε περιοχές πέραν των 200 ναυτικών μιλίων από την ακτή, γνωστές ως εκτεταμένη υφαλοκρηπίδα (ECS).

Η υφαλοκρηπίδα είναι η επέκταση της χερσαίας επικράτειας μιας χώρας κάτω από τη θάλασσα. Όπως και άλλες χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δικαιώματα βάσει του διεθνούς δικαίου να διατηρούν και να διαχειρίζονται τους πόρους και τους ζωτικούς οικοτόπους εντός και υπό την εκτεταμένη υφαλοκρηπίδα τους.

Η περιοχή εκτεταμένης υφαλοκρηπίδας των ΗΠΑ είναι περίπου ένα εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα, κατανεμημένα σε επτά περιοχές. Αυτή η θαλάσσια ζώνη διαθέτει πολλούς πόρους (π.χ. κοράλλια, καβούρια) και ζωτικούς βιότοπους για τη θαλάσσια ζωή.

Ο προσδιορισμός των εξωτερικών ορίων της εκτεταμένης υφαλοκρηπίδας απαιτεί δεδομένα για το βάθος, το σχήμα και τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά του βυθού και του υπεδάφους.

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) και το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) ήταν υπεύθυνα για τη συλλογή και την ανάλυση των απαραίτητων δεδομένων. Η συλλογή δεδομένων ξεκίνησε το 2003 και αποτελεί τη μεγαλύτερη προσπάθεια χαρτογράφησης υπεράκτιων περιοχών που έγινε ποτέ από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες καθόρισαν τα όρια της εκτεταμένης υφαλοκρηπίδας τους σύμφωνα με το εθιμικό διεθνές δίκαιο, όπως αντικατοπτρίζεται στις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας και στις επιστημονικές και τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τα όρια της υφαλοκρηπίδας.