/

Βρέθηκε λύση με τον EuroAsia Interconnector;

Ο ΑΔΜΗΕ αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

Μετά την χρηματοδοτική αδυναμία του Κυπριακού φορέα Euroasia, αναλαμβάνει ο ΑΔΜΗΕ την ολοκλήρωση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

Συγκεκριμένα η Κυπριακή EuroAsia Interconnector Limited Φορέας Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ 3.10) και ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ), ανακοίνωσαν την επίτευξη συμφωνίας για τον ορισμό του ΑΔΜΗΕ ως Φορέα Υλοποίησης και Project Promoter του έργου της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, αν και το έργο της σύνδεσης της Κύπρου με το Ισραήλ έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

Η ανάληψη από τον Διαχειριστή Συστήματος της Ελλάδας του ρόλου του project promoter στο εμβληματικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου και του Ισραήλ στο ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα, μέσω της Ελλάδας, διασφαλίζει την τεχνική και χρηματοδοτική επάρκεια του έργου και θέτει τις βάσεις για την έγκαιρη ολοκλήρωσή του.

Ήδη, από το 2021 ο ΑΔΜΗΕ συνδράμει το Έργο ως τεχνικός σύμβουλος, ενώ ολοκληρώνει επιτυχώς το πολύπλοκο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αττικής-Κρήτης, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2024.