/

Έγκριση για 35 UH-60M στην Ελλάδα

Στις 15/12 το State Department έδωσε το πράσινο φως στο αίτημα της Ελλάδας για προμήθεια μέσω FMS, 35 ελικοπτέρων UH-60M Black Hawk και συναφούς εξοπλισμού, συνολικής αξίας $1,95 δις.

Συγκεκριμένα, η Ελληνική κυβέρνηση αιτήθηκε την προμήθεια:

 • 35 ελικοπτέρων UH-60M Black Hawk
 • 80 κινητήρων T700-GE 701D (70 εγκατεστημένων, 10 εφεδρικών)
 • 44 συστημάτων εγκαίρου προειδοποίησης (CMWS) AN/AAR-57
 • 85 ολοκληρωμένων συστημάτων ναυτιλίας H-764U
 • 85 σταθμών ασυρμάτου AN/ARC-231A VHF/UHF/LOS SATCOM

Στο αίτημα περιλαμβάνονται:

 • AN/ARC-231 Receivers/Transmitters RT-1808A
 • VHF/UHF/LOS SATCOM radios
 • APR-39C(V)1/4 Radar Warning Receivers
 • AVR-2B Laser Detecting Sets
 • APX-123A Identification Friend or Foe (IFF) Transponders
 • ARC-220 High Frequency (HF) radios with KY-100M
 • VRC-100 Ground Stations
 • AN/PYQ-10 Simple Key Loaders (SKLs)
 • KIV-77 Common IFF Applique Crypto Computers
 • COMSEC Encryption devices
 • AN/ARN-147(V) Very High Frequency Omni-Directional Range (VOR)/Instrument Landing System (ILS) Receiver Radios
 • AN/ARN-149(V) Low Frequency (LF)/Automatic Direction Finder (ADF) Radio Receivers
 • AN/ARN-153 Tactical Air Navigation System (TACAN) Receiver Transmitters
 • AN/APN-209 Radar Altimeters
 • AN/ARC-210 radios
 • EBC-406HM Emergency Locator Transmitters (ELTs)
 • Encrypted Aircraft Wireless Intercommunications Systems (EAWIS)
 • Improved Heads Up Displays (IHUD)
 • Signal Data Converters for IHUD
 • Color Weather Radars
 • MX-0D EO/IR with Laser Designators
 • EO/IR Cabin Monitoring Systems
 • EO/IR Digital Video Recorders
 • AN/ARC-201D RT-1478D radios
 • Engine Inlet Barrier Filters (EIBF)
 • Ballistic Armor Protection Systems (BAPS)
 • Internal Auxiliary Fuel Tank Systems (IAFTS)
 • Fast Rope Insertion Extraction Systems (FRIES)
 • External Rescue Hoists (ERH)
 • Rescue Hoist Equipment Sets
 • Dual Patient Litter System (DPLS) Sets
 • Martin Baker Palletized Crew Chief/Gunner Seats with crashworthy floor structural modifications
 • External Stores Support System (ESSS)
 • Integrated Tow Plates Production Assets
 • Universal Software Loading Kits
 • 60kVA Generator Kits
 • Instrument Panels
 • DF-500 Personal Location Systems
 • Trakkabeam Searchlights
 • External Gun Mount Systems
 • M-134 Mini Gun Systems
 • M-240 machine guns; 7.62mm Cartridges
 • 2.75″ Rockets
 • Flare IR Countermeasure M206
 • Decoy Flare CM M211
 • CTG Impulse BBU-35/B
 • CTG, 25.4mm, Decoy, Chaff, M839/RR170/ Series
 • M255A2 MK-66 Night Reliability Indicator (NRI)
 • Cartridge, Aircraft Fire Extinguisher; Cartridge, Impulse
 • Thruster Control Unit (TCU) -3/A
 • Cartridge, Aircraft; Black Hawk Aircrew Trainer (BAT)
 • Black Hawk Maintenance Trainer (BHMT-M)
 • Black Hawk Avionics Trainer
 • Maintenance Blended Reconfigurable Avionics Trainer (MBRAT)
 • CAPT-E-Visual & Control System (CAPT-E VCS)

Στο πακέτο περιλαμβάνεται η μεταφορά των ελικοπτέρων στην Ελλάδα και η εκπαίδευση του προσωπικού.